a80e67fe17

 

 

 

Nasz personel medyczny brał udział w kolejnej edycji EWMA w Kopenchadze.

Ponad 3200 uczestników z całego świata.

Tematem przewodnim konferencji był bardzo aktualny temat wielodyscypilnarnego podejścia do leczenia rany przewlekłej.