Już za niecały miesiąc, w Zakopanem, odbędzie się Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Głównym celem konferencji PTLR jest wymiana doświadczeń specjalistów zajmujących się leczenia ran w Polsce, a motto najbliższej konferencji to: „Jubileusz 10-lecia PTLR – spojrzenie w przyszłość”
Dla zespołu „PODOS Klinika leczenia ran” to bardzo ważne wydarzenie, w którym weźmiemy aktywny udział. Podczas konferencji wygłosimy dwa wykłady:
„Total Contact Cast i but typu „gejsza” jako uniwersalne metody leczenia zespołu stopy cukrzycowej – obserwacje wstępne.”  M.Malka, A.Krakowiecki
„Owrzodzenia pięty w przebiegu ZSC –obserwacje wstępne.” M.Malka, A.Krakowiecki. W sesji plakatowej podzielimy się naszymi doświadczeniami w leczeniu rany przewlekłej wału paznokciowego powstałej na skutek wrastającego paznokcia. Temat plakatu: „Rana przewlekła wału paznokciowego – podejście wielodyscyplinarne” M.Malka, J.Gójska, K.Kowalska
Termin konferencji:
11–13 września 2014 r.
Miejsce:
Zakopane
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Hospicjum Stacjonarne Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpital Uniwersytecki Nr 1 im. dr. A. Jurasza

Link do konferencji:
http://ptlr2014.pl/
Link do zaakceptowanych streszczeń:
https://docs.google.com/viewer?url=http://mikolajki2014.pl/wp-content/uploads/2014/08/Program_konferencji.pdf&hl=pl&chrome=true