PIERWSZA POMOC DLA WSZYSTKICH oraz LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK.