W dniach 11-13 maja 2016 roku jedna z pielęgniarek Kliniki Podos uczestniczyła w międzynarodowej konferencji w Bremen (Niemcy). Organizatorem tego sympozjum było European Wound Management Association (EWMA). Wzięło w nim udział ponad 5000 uczestników, którzy przeprowadzili przeszło 1000 prezentacji naukowych i warsztatów. Obecni byli także wystawcy firm opatrunkowych jeszcze niedostępnych w Polsce. Poza wiadomościami dotyczącymi leczenia ran przewlekłych, można było zapoznać się także z opieką nad pacjentem z obrzękiem limfatycznym oraz wskazówkami jak rozwinąć placówkę zajmującą się takimi schorzeniami, aby jeszcze lepiej zaopiekować się pacjentem. Niewątpliwie udział w tego rodzaju zjeździe, powinien być obowiązkowy dla każdego, kto zajmuje się leczeniem ran.