W dniach 28-30.11.2016 cześć naszego zespołu, miała możliwość wizytować EB Hause w Salzburgu, w Austrii. Jest to jeden z najlepiej zorganizowanych ośrodków zajmujących się opieką nad pacjentami z Epidermolysys Bullosa w Europie. Przez dwa dni nasi pracownicy mieli możliwość podglądania pracy i wymiany poglądów z bardzo doświadczonym zespołem EB Hause. Owocem wizyty jest między innymi włączenie PODOS do międzynarodowej sieci ośrodków EB-CLINET.
Bogatsi o nowe doświadczenia będziemy dalej pracować nad poprawą opieki nad pacjentami z EB w Polsce.