Przychodnia PODOS – oprócz wyspecjalizowanej działalności medycznej – czynnie uczestniczy w międzynarodowych badaniach naukowych, przez co ma swój niekwestionowany udział w rozwoju medycyny. Badania naukowe mają na celu opracowywanie nowych metod i produktów, które pozwalają pacjentom na szybszy i skuteczny powrót do zdrowia.
Wymagania oraz zasady jakim podlegają badania kliniczne pozwoliły wdrożyć standardy dzięki, którym Przychodnia Podos może świadczyć swoje usługi na najwyższym światowym poziomie.

Wykaz badań naukowych:

Randomizowane badanie 3 fazy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności HP802-247 w leczeniu przewlekłych żylakowatych owrzodzeń podudzi (UE).

A Phase 3 Randomized Safety and Efficacy Trial of HP802-247 in the Treatment of Chronic Venous Leg Ulcers (EU).
Sponsor badania: Smith & Nephew, Inc.,

Badanie obserwacyjne mające na celu dostarczenie wyników 12-miesięcznej obserwacji bezpieczeństwa leku HP802-247 od momentu pierwszego podania leku Pacjentom uczestniczącym w badaniu 802-247-09-032 (UE).

An Observational Study Providing 12 Months of Safety Follow-Up from First Exposure to HP802-247 in Subjects Who Participated in Study 802-247-09-032(EU).
Sponsor badania: Smith & Nephew, Inc.,