Stopa jest to część kończyny dolenj poniżej kostki. Anatomicznie dzieli się ją na trzy większe części: stępu, śródstopia i palców. Porównując stopę do dłoni zauważyć należy znacznie bardziej rozwiniętą część stępu będącą odpowiednikiem nadgarstka oraz zredukowaną część palców.

Stopa  się z 26 kości (7 kości stępu, 5 kości śródstopia, 14 kości paliczkowych), 33 stawy i 107 więzadeł. W obrębie stopy przyczepy ma 20 mięśni. Wszystko po to aby utrzymać oraz poruszać się w pionowej postawie. Aby ruch był jak najbardziej komfortowy i jak najmniej urazowy dal całego organizmu.

W pozycji stojącej u zdrowego człowiek punkty maksymalnego nacisku lokują się głownie na pięcie oraz w miejscach głowy I i V kości śródstopia. Taki rozkład nacisku warunkowany jest przez istnienie sklepienia stopy utworzonego przez pięć łuków podłużnych oraz dwóch łuków poprzecznych stopy.

Sklepienie podłużne wzmocnione jest przede wszystkim przez rozcięgno podeszwowe jak również przez mięśnie podeszwowe stopy i więzadła podeszwowe: długie i piętowo – sześcienne. W pozycji stojącej łuki te stabilizowane są głownie przez więzadła. W trakcie chodu dołączają się mięśnie stóp, stanowiąc jednocześnie amortyzację dla zmiennego nacisku.