Zgodnie z definicją WHO Zespół Stopy Cukrzycowej to infekcja, owrzodzenie i/lub zniszczenie głębokich tkanek stopy z neuropatią i/lub uszkodzeniem tętnic stopy u osoby z cukrzycą.

Zespół Stopy Cukrzycowej (ZSC) jest jednym z najgroźniejszych powikłań cukrzycy. Częstość jego występowania wśród osób z cukrzycą ocenia się na około 15%. Według opinii byłego prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, profesora Jacka Sieradzkiego, w Polsce problem ten może dotykać nawet 400 tysięcy osób.

Biorąc pod uwagę etiologię, Zespół Stopy Cukrzycowej dzielimy na typ neuropatyczny, naczyniowy i mieszany. Właściwa ocena typu stopy cukrzycowej jaki występuje u pacjenta umożliwia optymalizację leczenia. O tym jak groźne może być to schorzenie świadczą dane dotyczące amputacji. 70% wszystkich nieurazowych amputacji wykonywane jest u osób z cukrzycą.

Właściwa profilaktyka zmniejsza ryzyko wystąpienia ZSC a właściwa terapia zmniejsza ryzyko amputacji. Według danych brytyjskich leczenie prowadzone przez specjalistyczne, wielodyscyplinowe zespoły terapeutyczne obniża ryzyko amputacji ponad 20 krotnie.

Z tego względu w Wielkiej Brytania, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i wielu innych krajach powoływane są ośrodki specjalizujące się w leczeniu tego schorzenia. Ideą Poradni „Podos” jest być jednym z takich ośrodków.

Jeżeli masz wątpliwości wyślij nam zdjęcie swojej stopy – postaramy się Ciebie właściwie pokierować przychodnia@podos.pl

Przebieg leczenie pacjenta z Zespołem Stopy Cukrzycowej

 

Rehabilitacja

  W wizję holistycznego modelu leczenia pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej w naturalny sposób wpisuje się rehabilitacja. Podstawowy cel rehabilitacji w zespole stopy cukrzycowej to profilaktyka i terapia niekorzystnych następstw cukrzycy w aparacie ruchu. Szczegółowe cele obejmują profilaktykę owrzodzeń, redukcję przykurczów, terapię zaburzeń czynnościowych w całym układzie ruchu w przebiegu ZSC oraz reedukację chodu. Plan terapii jest ustalany na podstawie diagnozy lekarza oraz oceny funkcjonalnej fizjoterapeuty i może obejmować

  • edukację chorych w zakresie aktywność fizycznej i profilaktyki w ZSC
  • mobilizację stawów
  • terapię tkanek miękkich (stretching, masaż, techniki powięziowe)
  • torowanie nerwowo mięśniowe
  • trening siły, koordynacji, propriocepcji
  • reedukację chodu
  • dobór zaopatrzenia ortopedycznego (pomoce lokomocyjne, aparaty ortopedyczne)
  • fizykoterapię

fizjoterapeuta – Grzegorz Kora