Konsultacja pierwszorazowa

Konsultacja chirurgiczna poprzedza leczenie zabiegowe. Podczas wizyty lekarz zbiera wywiad, zapoznaję się z historią choroby i wynikami badań pacjenta. Przeprowadza badanie przedmiotowe m.in. badanie czucia, tętna, pomiar wskaźnika kostka ramię. Planuję odpowiednie badania dodatkowe i właściwe leczenie.


Konsultacja kolejna

Podczas wizyty lekarz uzupełnia wywiad i zapoznaję się z wynikami zleconych badań. Planuję odpowiednie badania dodatkowe i właściwe leczenie.