Przeciążenia wynikające z codziennej pracy, kontuzje i stany chorobowe, są częstą przyczyną dolegliwości bólowych oraz ograniczenia aktywności zawodowej i społecznej. Choroby i urazy mogą prowadzić do istotnego pogorszenia stanu funkcjonalnego, a czasem do trwałej niepełnosprawności. Fizjoterapia jako podstawowy element szeroko pojętej rehabilitacji, obejmuje   diagnostykę funkcjonalną i leczenie zaburzenia organizmu z wykorzystaniem technik manualnych, treningu fizycznego, bodźców fizykalnych oraz edukacji i środków pomocniczych. Konsultacja fizjoterapeutyczna umożliwia:

  • ocenę funkcjonalną problemów (m.in. ortopedycznych, neurologicznych, naczyniowych)
  • ustalenie i korygowanie programu usprawniania  zarówno w obrębie stóp jak i całego ciała
  • edukację w zakresie profilaktyki i usprawniania (np.  bólów kręgosłupa, ergonomii pracy, problemów kończyn dolnych)
  • dobór zaopatrzenia ortopedycznego

Konsultacja trwa zwykle około 30 min., w zależności od jej celu może obejmować badanie funkcjonalne, omówienie formy i planu terapii,  naukę lub kontrolę ćwiczeń i elementów autoterapii oraz  dobór środków pomocniczych.

Konsultacje fizjoterapeutyczne

mgr Grzegorz Kora