Wrastający paznokieć

Wrastający paznokieć do to częsta dolegliwość naszych pacjentów. W wybranych przypadkach istnieje konieczność leczenia chirurgicznego.


Hydrochirurgiczne opracowania rany – VERSAJET

W celu optymalizacji oczyszczania ran system VERSAJET wykorzystuje wysokociśnieniowy strumień jałowego roztworu soli fizjologicznej. Końcówka tnąca jest przesuwana po powierzchni rany, a cienka wiązka soli usuwa tkankę martwiczą, bakterie i zanieczyszczenia oszczędzając przy tym zdrowe tkanki. Użycie Versajet umożliwia bardzo szybkie oczyszczenie z tkanek martwiczych rany przewlekłej i przygotowanie jej, na przykład do położenia przeszczepu skóry. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu, stosujemy również znieczulenie wziewne.. Po zabiegu pacjent przebywa przez określony czas w sali obserwacyjnej. 
 Opracowania ran w znieczuleniu

Niektórzy z naszych pacjentów obawiają się dolegliwości bólowych związanych z opracowywaniem rany i zmianą opatrunku. Wiemy, jak istotna w procesie leczenia jest akceptacja przez pacjenta proponowanych technik leczenia. Dlatego dobieramy i łączymy różne technik działania przeciwbólowego, tak aby dolegliwości związane z pielęgnację rany były jak najmniejsze.
W PODOS stosujemy następujące techniki terapii bólu:
-leki przeciwbólowe podawane doustnie,
-leki przeciwbólowe we wlewie kroplowym,
-krem EMLA,
-zamrażanie chlorkiem etylu,
-znieczulenie miejscowe: nasiękowe,
-znieczulenia regionalne: okołokostkowe, Obersta,
Lekarz wykonujący zabieg każdorazowo dobiera technikę znieczulenia do zakresu zabiegu.
Odpowiednie przygotowanie pacjenta i właściwe postępowanie z raną w większości przypadków eliminuje objawy bólu.Terapia larwalna (Maggota)

Terapia biologiczna owrzodzenia z użyciem larw much jest zalecana w ranach z martwicą rozpływną, która z różnych przyczyn nie może być usunięta chirurgicznie. Larwy pochodzą ze specjalnych hodowli i zamawiane są w odpowiedniej ilości, dla konkretnego pacjenta. Zmiany opatrunków odbywają się co 3-4 dni, a efekty leczenia są bardzo spektakularne.Cena – w zależności od wielkości owrzodzenia zamawiamy odpowiednią ilość larw.Podciśnieniowa terapia rany (NPWT)

Terapia polegająca na leczenia ran podciśnieniem (ang. NPWT-Negative Pressure Wound Therapy) staję się standardem leczenia „trudnych” ran przewlekłych w warunkach szpitalnych. Dzięki tej metodzie można zdecydowanie poprawić szybkość gojenia się ran, „zapanować” nad wysiękiem z rany w sytuacji gdy nie jest to możliwe przy użyciu opatrunków konwencjonalnych, sprowokować szybsze pokrycie się rany naskórkiem, oraz zabezpieczyć ranę przed zakażeniem. Stosowanie tej metody ma także uzasadnienie ekonomiczne. Znacznie skraca czas leczenia. W PODOS jako jedni z nielicznych proponujemy naszym pacjentom leczenie podciśnieniem w trybie ambulatoryjnym.