Wskaźnik kostka-ramię

Podstawowe badanie przesiewowe wykrywające zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych w oparciu o różnicę  ciśnień w tętnicach kończyn dolnych na poziomie kostki i kończynach górnych. badanie wykonywane jest przy użyciu Mini Dopplera.

Mini – Doppler jest to przesiewowe badanie wykrywające zaburzenia w ukrwieniu kończyn dolnych w oparciu o wskaźnik kostka – ramię. Popularnie zwane jest „ślepym Dopplerem”.

Jak przebiega badanie

Urządzenie wykorzystuje falę ultradźwiękową, jest nieinwazyjne, wykonywane przez lekarza lub przeszkoloną pielęgniarkę. Ze strony pacjenta nie wymaga żadnego przygotowania.

W trakcie badania porównuje się maksymalną wartość ciśnienia tętniczego krwi na jednaj z tętnic stopy do maksymalnej wartości ciśnienia tętniczego krwi zmierzonego na tętnicach ramiennych.

Prawidłowo wartość ilorazu tych ciśnień powinna przekraczać 1.


Kto wykonuje badanie

Lekarz lub wykwalifikowana pielęgniarka

Pedobarografia
 

Pedobarografia służy do oceny nacisku stopy na podłoże. Zwiększony nacisk jest uznawany za niezależny czynnik podwyższający ryzyko wystąpienia groźnego powikłania cukrzycy jakim jest Zespół Stopy Cukrzycowej.

Dlatego też zaleca się wykonanie tego badania w każdym momencie trwania cukrzycy. U osób bez owrzodzenia pomaga w identyfikacji miejsc nadmiernie obciążonych i doborze odpowiedniego obuwia i wkładek co redukuje nacisk stopy na podłoże. W trakcie trwania ZSC pomaga w wyborze właściwego odciążenia.

Odciążenie (ang. offloading) polega na redukcji nacisku w miejscu owrzodzenia. Umożliwia to przyspieszenia gojenia co w znacznym stopniu skraca czas leczenia i zmniejsza ryzyko amputacji.

Jak przebiega badanie

Badanie jest nieinwazyjne i ze strony pacjenta nie wymaga żadnego przygotowania. Pomiaru dokonuje się za pomocą maty z czujnikami połączonej z komputerem, który na bieżąco analizuje nacisk stopy zarówno w pozycji stojącej jak i w trakcie ruchu.

Wyliczany jest nacisk maksymalny (najistotniejszy dla terapii) i średni z jednoczesnym pomiarem powierzchni stopy. Tak wykonane badanie w połączeniu z odciskiem stopy i opisem lekarskim umożliwia dobór najlepszej wkładki lub innego odciążenia.

Badanie przeprowadzane jest przez lekarza lub rehabilitanta, natomiast analizą zajmuje się lekarz ściśle współpracujący z osobą odpowiedzialną za wykonanie odciążenia.USG Doppler


USG Doppler to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany długości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową można określić kierunek i prędkość przepływu krwi.

Dzięki badaniu ultrasonograficznemu z funkcją Doppler możliwe jest wykrycie nawet drobnych schorzeń tętnic i żył, mogących w konsekwencji prowadzić do udaru mózgu, zawału serca czy utraty kończyny.

Badanie to, w zależności od tego, do jakich naczyń się je zastosuje, może mieć na celu:

wykrywanie zwężeń miażdżycowych w tętnicach szyjnych, które zaopatrują mózg,
wykrywanie zwężeń i niedrożności w tętnicach kończyn dolnych,
badanie żył kończyn dolnych pod kątem zakrzepicy lub niewydolności zastawkowej,
diagnostykę innych naczyń obwodowych (tętnice nerkowe, trzewne).

Jak przebiega badanie?

Badanie USG Doppler jest badaniem nieinwazyjnym, całkowicie bezpiecznym dla pacjenta. W zależności od tego jakie naczynia badamy, badanie wykonywane jest w pozycji leżącej bądź stojącej. Lekarz wykonujący badania przesuwa głowicę aparatu po skórze oceniając w czasie rzeczywistym na ekranie monitora stan tętnic i żył, oraz analizując przepływ krwi. Czas trwania badania zwykle nie przekracza 30 minut. Po badaniu wykonywany jest jego opis do którego załączana jest dokumentacji fotograficzna.

Kto przeprowadza badanie?

Badanie wykonywane poza ośrodkiemBadanie histopatologiczne

Każdy materiał tkankowy uzyskany podczas wycinania znamion, kaszaków i innych zmian skórnych wymaga badania patomorfologa. Pacjent po około 14 dniach uzyskuję pełna informacje na temat rodzaju tkanek usuniętych podczas zabiegu.Badanie krwi

Dobór właściwego leczenia musi uwzględniać stopień nasilenia choroby podstawowej oraz współistniejące schorzenia. W ramach Przychodni PODOS przeprowadzamy diagnostykę podstawową (badanie morfologia krwi obwodowej, stężenia CRP, wydolności nerek, czy wątroby) jak i wysokospecjalistyczne badania krwi.