W sali kurialnej za katedrą warszawsko-praską zawierzono klinikę PODOS Niepokalanemu Sercu Maryi. Mszy świętej przewodniczył bp Marek Solarczyk.

Duchowny w homilii mówił o tym, że klinika jest wielkim dziełem i doświadczeniem posłańców Boga.

Przytoczył zdanie z listu do Hebrajczyków „w czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany w tym możeprzyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom” i zaznaczył, że jest to wyjątkowe zdanie w perspektywie tego co się dokonuje w klinice.

– Dzięki wam ostatecznie rzecz biorąc pod uwagę ten dzisiejszy moment, ten akt oddania Maryi Niepokalanemu Sercu i poprzez ten wizerunek, który poświęcę i znajdzie się w klinice jest z jednej strony wyrazem waszej wiary i potwierdzenia, że tak chcemy być miejscem gdzie to wszystko co robimy będzie po ludzku jak najlepsze i najbogatsze w mądrość, doświadczenie i skuteczność, ale chcemy, żeby to było również doświadczenie spotkania Boga. I to jest ufam ta intencja, która was przyprowadza, ale i to jest wielkie wyzwanie, które się rozpoczyna.

Klinika PODOS to opieka zespołu wielodyscyplinarnego nad pacjentem od profilaktyki pierwotnej mającej uchronić przed wystąpieniem rany, po szybkie i skuteczne leczenie. Realizowana jest także profilaktyka wtórna mająca na celu zminimalizować nawroty uszkodzeń.