Osoby zainteresowane konkretnymi tematami, prosimy o wcześniejsze zgłoszenia do naszych koordynatorów.
W dalszym ciągu zapraszamy też na staże szkoleniowe i webinary!

Kontakt:

Koordynator ds. szkoleń
Agnieszka Paździor: a.pazdzior@podos.pl

Kierownik Rehabilitacji i Podologii
Agnieszka Rosińska: a.rosinska@podos.pl