W dniu 29.07 odbył się staż dwóch fizjoterapeutek ze Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie.

Tematem przewodnim była „Fizjoterapia pacjentów objętych leczeniem z powodu ran przewlekłych w obrębie kończyn dolnych”.

Nasi Pacjenci mieli już wielokrotnie okazję korzystać z pomocy lekarzy ze wspomnianego szpitala, za co jesteśmy wdzięczni