Zapraszamy do zapisu na bezpłatne webinary prowadzone przez Naszą pielęgniarkę oddziałową przy współpracy z firmą Smith&Nephew 🎥😀😀👨‍🔬👨‍🔬

Daty wydarzeń online, do wyboru:
09 czerwca Link do rejestracji: https://podos.clickmeeting.com/379865854/register
18 czerwca
Link do rejestracji: https://podos.clickmeeting.com/122198615/register