Zgodnie z zapowiedzią, zapraszamy na kolejne szkolenie z kompresjoterapii. Szczególnie zapraszamy lekarzy i pielęgniarki, którzy chcieliby się zapoznać z tym zagadnieniem.

Szkolenie poprowadzą pielęgniarki pracujące w naszej Klinice, na czele z Agnieszką Wołowicz, naszą pielęgniarką oddziałową w Warszawie.