Prawidłowe wyrównanie glikemii to klucz do skutecznego leczenia ran w przebiegu Zespołu Stopy Cukrzycowej. W pełni zdajemy sobie sprawę z istotności tego elementu naszego postępowania dlatego współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju, dr Monika Rachuta, dr Elżbietą Sobol i dr Arkadiuszem Krakowieckim, mającymi ogromne doświadczenie kliniczne. Bez nich nie bylibyśmy w stanie sprawnie goić ran stóp u cukrzyków.

Konsultacja diabetologiczna to czas poświęcony na analizę dotychczasowego sposobu leczenia i jeżeli to konieczne jego korektę. Ogromne znaczenie edukacji w leczeniu cukrzycy powoduję, że czas oferowany na wizytę diabetologiczną w ramach NFZ jest często zbyt krótki. Konsultacja Diabetologa w PODOS to minimum 30-45 min. Wizyta ma na celu edukację i modyfikację leczenia cukrzycy, a w konsekwencji szybką poprawę glikemii.

materiał w przygotowaniu

materiał w przygotowaniu

materiał w przygotowaniu

materiał w przygotowaniu