Konsultacja Dietetyka polega na ocenie i modyfikacji sposobu odżywiania u pacjentów z raną przewlekłą w celu uruchomienia bądź przyśpieszenia procesu gojenia rany. Edukacja żywieniowa to wciąż niedoceniana przyczyna braku postępu gojenia i stopniowego pogarszania się stanu ogólnego pacjentów z raną przewlekłą.

Poprzez precyzyjnie dopasowaną modyfikację diety podstawowej i wczesne uruchomienie suplementacji dietą przemysłową jesteśmy w stanie zahamować ten proces i umożliwić prawidłowe leczenie ran.