Agnieszka-Wołowicz
  • konsultacje z zakresu chorób naczyń tętniczych, żylnych i limfatycznych,
  • tworzenie planu leczenia ran w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, odleżyn, owrzodzeń żylnych i oraz innych ran przewlekłych,
  • kompleksowe leczenie i odciążenie stopy Charcot’a,
  • kwalifikacja do rewaskularyzacji i tworzenie planu ratowania kończyny przed amputacją,
  • terapia podciśnieniowa, kompresjoterapia, terapia larwalna, amputacje w obrębie stopy.