Karolina-Małeta
  • przygotowywanie pacjentów do badań i zabiegów,
  • samodzielne opracowywanie ran, kompresjoterapia, NPWT, terapia larwalna
  • asystowanie lekarzowi przy przeprowadzanych zabiegach,
  • pobieranie próbek do badań diagnostycznych