Kierownik zespołu fizjoterapeutów w Klinice Leczenia Ran Podos. Specjalista fizjoterapii, doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt i zastępca kierownika Katedry Fizjoterapii Klinicznej na Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa.

W pracy dydaktycznej realizuje zagadnienia związane z fizjoterapią w chorobach naczyń obwodowych, w zespole stopy cukrzycowej, rehabilitacją amputowanych i stomików oraz fizjoterapią w chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej.

W pracy organizacyjnej zaangażowany w jakość kształcenia i współpracę w ramach Europejskiej Sieci Szkół Wyższych Fizjoterapii. Praktykuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Prywatnie mąż i ojciec.

 • Manualny drenaż limfatyczny, kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
 • Integracyjna terapia blizn
 • Terapia manualna Kaltenborn-Evjenth
 • PNF rozwijający, ortopedia – IPNFA
 • Masaż klasyczny
 • Kinesiotaping
 • Opieka geriatryczna
 • Kursy, szkolenia i staże specjalizacyjne
 • Warsztaty edukacyjne w ramach konferencji naukowych, m.in. cykliczne konferencje Forum Praktyków, Postępy w Chirurgii Kolorektalnej (2001-2021), European Network of Physiotherapy in Higher Education (Tartu, Gandawa, Graz, Reykjavik, Paryż, Groningen, Familicao)

Promotor ponad 40 prac dyplomowych i magisterskich. Autor lub współautor ponad 20 doniesień naukowych, w tym :
 • Czyżewski P. Pooperacyjna fizjoterapia pacjentów z zakażeniem miejsca operowanego; praca złożona do druku 
 • Czyżewski P, Piasta Ż, Mackiewicz Ł, Zieliński T, Klimkowski M, Szczepkowski M.
 • Ocena aktywności fizycznej osób z wyłonioną stomią – badanie pilotażowe; Nowa Medycyna. Koloproktologia, 2018, R. 25, [nr] 1, s. 17-29
 • Czyżewski P, Hryciuk D, Dąbek A, Szczepkowski M. Ocena wpływu pasów brzusznych na wentylację płuc i ich zastosowanie we wczesnej fizjoterapii po dużych operacjach brzusznych – badanie prospektywne; Polski Przegląd Chirurgiczny  2016, T. 88, nr 4, s. 354-364 
 • Czyżewski P, Domaniecki J, Dąbek A, Kopytiuk R: Wpływ aktywności fizycznej na efekty fizjoterapii po operacjach brzusznych u osób starszych; Postępy Rehabilitacji, 2013, T. 27, nr 3, s. 5-12 
 • Czyżewski P, Szczepkowski M, Domaniecki J, Dąbek A: Wykorzystanie koncepcji PNF w fizjoterapii osób starszych po klasycznych operacjach jelita grubego; Polski Przegląd Chirurgiczny, 2013, T. 85, nr 9, s. 865-878
 • Czyżewski P, Hałas I., Kopytiuk R., Domaniecki J,Szczepkowski M: Zastosowanie metody Kinesiology Taping w zmniejszeniu bólu po złamaniach żeber – doniesienie wstępne. Post.Rehab. 2012, T. 26, nr 1, s. 29-35
 • Czyżewski P, Domaniecki J, Szczepkowski M, Gajewski J: Wybrane czynniki determinujące stan funkcjonalny osób starszych po dużych operacjach brzusznych w okresie fizjoterapii szpitalnej. Fizjoter. Pol. 2011 (supl. No 1), 74-75. 
 • Czyżewski P, Szczepkowski M, Domaniecki J: Rola fizjoterapii w strategii wczesnego uruchamiania(Fast Track Surgery) po operacjach jelita grubego. Proktologia 2009, 10(2), :117-123.
 • Domaniecki J, Klukowski K(red): Rehabilitacja w chorobach naczyń obwodowych. Wydawnictwa Dydaktyczne AWF Warszawa 2009 – współautor rozdziałów

Fizjoterapia w PODOS:

 • Współpraca w profilaktyce i leczeniu ran przewlekłych
 • Fizjoterapia w niedokrwieniu kończyn dolnych i niewydolności żylnej
 • Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa
 • Usprawnianie  w zespole stopy cukrzycowej
 • Fizjoprofilaktyka i rekonwalescencja w leczeniu chirurgicznym i onkologicznym
 • Rehabilitacja po amputacjach kończyn
 • Terapia blizn
 • Fizjoterapia osób ze stomią jelitową
 • Konsultacje fizjoterapeutyczne oraz terapia indywidualna w dysfunkcjach układu ruchu
 • Programowanie rehabilitacji osób starszych
 • Adaptacja wyrobów medycznych i dobór zaopatrzenia ortotycznego