Nagrania archiwalne

Technika pobierania posiewu

Kompresjoterapia dwuwarstowa o krótkim naciągu

Transmisja z gabinetów zabiegowych podczas konferencji w KOSOWIE

Owrzodzenie żylne podudzi – przebieg wizyty

Owrzodzenie żylne podudzi – transmisja z sali zabiegowej

Kompresjoterapia wielokomponentowa 1

Aplikacja PICO7

Practical tips for managing the exudate

Patient with infection – practical point of view

Kompresjoterapia wielokomponentowa

Strategia T.I.M.E. dla farmaceutów 18.06.2020

Postępowanie z raną przewlekłą w dobie COVID-19

Okrężne owrzodzenie podudzia – NPWT

Prezentacja przypadku krytyczne niedokrwienie kończyny

Owrzodzenie żylne podudzi – transmisja z sali zabiegowej

Rany przewlekłe analiza przypadków krok po kroku

Zespół stopy cukrzycowej transmisja z sali zabiegowej

Strategia T.I.M.E.

Clinical pathways for chronic wound infection&biofilm

Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran (NPWT)

sNPWT in chronic wounds treatment in outpatient settings

Przeszczep skóry w trybie ambulatoryjnym