Wizyta I razowa to bardzo ważny etap rozpoczynający proces gojenia rany przewlekłej. Podczas tej trwającej około 120 minut wizyty tworzony jest plan leczenia, zgodnie z którym zespół wielodyscyplinarny (w skład, którego poza lekarzami o różnych specjalnościach wchodzą pielęgniarki specjalizujące się w leczeniu ran, fizjoterapeuci, podolodzy i dietetyk), prowadzi pacjenta aż do jego wyleczenia. Podczas wizyty I razowej zostaniecie Państwo poproszeni o podpisanie zgody na leczenia oraz zgody na przechowywanie danych osobowych i dokumentacji fotograficznej procesu leczenia w naszym systemie informatycznym.

Pobierz zgodę na leczenie

To w jaki sposób pacjent i jego rodzina, opiekunowie, przygotują się do wizyty I razowej będzie miało wpływ na jej jakość, dlatego prosimy o zgromadzenie poniższych danych przed wizytą:

  • Lista aktualnie przyjmowanych leków wraz z dawkami i dawkowaniem
  • Lista chorób przewlekłych wraz z datami ich rozpoznania
  • Lista przebytych zabiegów, operacji w porządku chronologicznym
  • Karty wypisowe z hospitalizacji
  • Badania USG Doppler żył i tętnic kończyn dolnych jeżeli były wykonywane
  • RTG kości stóp jeżeli były wykonywane (płyta CD, klisza, opis)
  • Pozostałe badania obrazowe jeżeli były wykonywane (TK, MRI, Echo serca)
  • Ostatnie badania krwi (morfologia, mocznik, kreatynia, sód, potas, INR, APTT, HbA1c)
  • Konsultacje specjalistów, jeżeli odbywały się
  • Dotychczasowy przebieg leczenia rany – harmonogram