Urządzenia wspomagające leczenie:

  • Renasys Touch/Go (NPWT – miejscowa terapia podciśnieniowa)
  • Biomag (magnetoterapia pulsacyjna)
  • Vadoplex (pulsacyjna terapia pneumatyczna)
  • Frems (system rytmicznego elektrycznego modulowania częstotliwości)
  • CircuFlow (PUP- przerywany ucisk pneumatyczny)

 Renasys Touch/Go

Renasys to nowoczesne urządzenie firmy Smith&Nephew służące do prowadzenia miejscowej terapii podciśnieniowej (NPWT – negative pressure wound therapy). Terapia NPWT polega na wypełnieniu łożyska rany specjalnym opatrunkiem gąbkowym lub gazowym i podłączeniu do urządzenia, które generując ujemne ciśnienie w ranie przyśpiesza jej gojenie. Terapia ułatwia odbiór wysięku z rany, stymuluje wzrost ziarniny, poprawia ukrwienie łożyska rany, sprzyja jej zamykaniu. Urządzenie jest przenośne, zasilane baterią wymagająca ładowania analogicznie jak telefon komórkowy, a wysięk odprowadzany jest do jednorazowego kanistra. Terapia NPWT ma zastosowanie w różnych rodzajach ran, a jej skuteczność potwierdzona została wielu badaniach klinicznych. Terapia ta jest skutecznie wykorzystywana do wspomagania wgajania się przeszczepów skóry.

Urządzenia wypożyczone są do domu nieodpłatnie, dla pacjentów korzystających z terapii NPWT w Klinice PODOS.

https://www.smith-nephew.com/key-products/advanced-wound-management/renasys/

Frems

Frems (Frequency Rhythmic Electrical Modulation System – system rytmicznego elektrycznego modulowania częstotliwości)

Frems to metoda składająca się z biokompatybilnych sygnałów elektrycznych generowanych przez elektrody przezskórne. Sygnały te są modulowane pod względem częstotliwości, amplitudy i czasu trwania, działając na tkankę biologiczną, tym samym wykazując szybkie i trwałe działanie terapeutyczne oraz przeciwbólowe.

Technologia FREMS została opracowana przez włoską firmę Fremslife, która wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania na potrzeby fizjoterapii, rehabilitacji funkcjonalnej oraz leczenia i zmniejszania bólu w chorobach nerwowo-naczyniowych.

Technologia ta jest wynikiem badań skoncentrowanych na stworzeniu niefarmakologicznego systemu, pozwalającego leczyć choroby i powikłania układów: naczyniowego, ruchowego i nerwowego.

FREMS  składa się z szeregów sekwencji impulsów elektrycznych, charakteryzujących się minimalną wielkością ładunku, których częstotliwości i czas trwania można zmieniać zgodnie z ustalonym wcześniej programem leczenia.

FREMS skutecznie zmniejsza ból, poprawia ukrwienie kończyn dolnych. W fazie ostrej wykazuje skuteczne działanie przeciwzapalne. Badania kliniczne wykazały, że efekty terapii utrzymują się przez długi czas.

W Klinice PODOS istnieje możliwość korzystania z urządzenia na miejscu. Optymalna terapia trwa 10 dni po jednym zabiegu dziennie (z przerwą na weekend).

http://frems.pl/

Biomag

Biomag to terapia wykorzystująca impulsy elektromagnetyczne, nazywana jest również magnetoterapią pulsacyjną. Możemy się też spotkać z określeniem terapia elektromagnetyczna lub terapia indukcyjna. W języku angielskim określa się ją jako PEMF. Podstawową zasadą jej działania jest generowanie impulsów elektromagnetycznych.

Impulsy te przenikają przez ubranie i ludzkie tkanki aż do miejsca aplikacji. Charakteryzują się określonymi parametrami biotropowymi (np. frekwencją, kształtem, intensywnością), tak by magnetoterapia mogła oddziaływać na konkretne problemy zdrowotne.

Stosowanie magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości wywołuje kilka podstawowych efektów biologicznych w organizmie. Podstawowe działania polegają na efekcie przeciwbólowym, wazodylatacyjnym (rozszerzaniu tętnic) i przyspieszaniu procesów gojenia i regeneracji. Każda aplikacja o każdej częstotliwości w spektrum 1 – 81 Hz zawiera w sobie wszystkie te efekty w różnym stopniu intensywności. Ogólna zasada mówi, że niskie częstotliwości oddziałują najlepiej na stany bólowe, a mniej mobilizują procesy gojenia. Średnie frekwencje najbardziej stymulują rozszerzanie tętnic, a wysokie oddziałują przede wszystkim na proces gojenia i regeneracji.

W Klinice PODOS istnieje możliwość korzystania z urządzenia na miejscu lub wypożyczenia go do domu.

https://www.biomag-magnetoterapia.pl/

VADOPlex

To nowoczesna fizykalna metoda leczenia, polegająca na rytmicznym ucisku stopy lub podudzia i tym sposobem stymulacji powrotu żylnego i poprawy przepływu chłonki.

Wskazania do stosowania terapii VADOPlex:

Silne obrzęki w obrębie górnych i dolnych kończyn (np. pourazowe lub pooperacyjne).

Przewlekłe obrzęki naczyniowe kończyn dolnych i górnych (np. w przewlekłej niewydolności żylnej, terapii wspomagającej w przypadku przewlekłego obrzęku limfatycznego).

W profilaktyce zespołu ciasnoty w przypadku poważnych uszkodzeń tkanki miękkiej.

W profilaktyce zakrzepicy żył głębokich.

Owrzodzenie żylne podudzi.

Zespół stopy cukrzycowej (z towarzyszącym owrzodzeniem).

Obwodowa niewydolność naczyń tętniczych oraz zaburzenia krążenia w naczyniach tętniczych w obrębie kończyn dolnych (także w sytuacjach braku możliwości przywrócenia prawidłowego krążenia).

W Klinice PODOS istnieje możliwość terapii poprzez wypożyczenia urządzenia do domu na 2, 4 lub 6 tygodni.

http://icast.pl/product/vacoplex/

CircuFlow

CircFlow to urządzenie do mechanicznej terapii obrzęku limfatycznego i żylnego (PUP- przerywany ucisk pneumatyczny). Terapia ta stanowi uzupełnienie masażu limfatycznego i kompresjoterapii, będącymi złotym standardem postępowania w terapii obrzęku limfatycznego.

Masaż kończyny dolnej odbywa się poprzez uciskanie przez napełniane powietrzem rękawy. Napełnianie poszczególnych komór rękawa następuje we wcześniej zaprogramowanych odstępach czasu i tworzy wolno przesuwający się ucisk.

Wskazaniami do stosowania drenażu limfatycznego są przede wszystkim obrzęki  w przebiegu niewydolności żylnej i chłonnej.

W Klinice PODOS istnieje możliwość korzystania z urządzenia na miejscu.

http://www.devonmedicalproducts.com/medical-devices/circuflow-lymphedema-compression/

Istnieje możliwość wypożyczenia urządzeń Renasys Go dla pacjentów leczących się poza naszą Kliniką.
Szczegóły w zakładce „Oferta – wypożyczenia urządzeń„.