Urządzenia wspomagające leczenie:

  • Renasys Touch/Go (NPWT – miejscowa terapia podciśnieniowa)
  • Biomag (magnetoterapia pulsacyjna)
  • Vadoplex (pulsacyjna terapia pneumatyczna)
  • Frems (system rytmicznego elektrycznego modulowania częstotliwości)
  • CircuFlow (PUP- przerywany ucisk pneumatyczny)

 Renasys Touch/Go

Renasys to nowoczesne urządzenie firmy Smith&Nephew służące do prowadzenia miejscowej terapii podciśnieniowej (NPWT – negative pressure wound therapy). Terapia NPWT polega na wypełnieniu łożyska rany specjalnym opatrunkiem gąbkowym lub gazowym i podłączeniu do urządzenia, które generując ujemne ciśnienie w ranie przyśpiesza jej gojenie. Terapia ułatwia odbiór wysięku z rany, stymuluje wzrost ziarniny, poprawia ukrwienie łożyska rany, sprzyja jej zamykaniu. Urządzenie jest przenośne, zasilane baterią wymagająca ładowania analogicznie jak telefon komórkowy, a wysięk odprowadzany jest do jednorazowego kanistra. Terapia NPWT ma zastosowanie w różnych rodzajach ran, a jej skuteczność potwierdzona została wielu badaniach klinicznych. Terapia ta jest skutecznie wykorzystywana do wspomagania wgajania się przeszczepów skóry.

Urządzenia wypożyczone są do domu nieodpłatnie, dla pacjentów korzystających z terapii NPWT w Klinice PODOS.

https://www.smith-nephew.com/key-products/advanced-wound-management/renasys/

Frems

Frems (Frequency Rhythmic Electrical Modulation System – system rytmicznego elektrycznego modulowania częstotliwości)

Frems to metoda składająca się z biokompatybilnych sygnałów elektrycznych generowanych przez elektrody przezskórne. Sygnały te są modulowane pod względem częstotliwości, amplitudy i czasu trwania, działając na tkankę biologiczną, tym samym wykazując szybkie i trwałe działanie terapeutyczne oraz przeciwbólowe.
Technologia FREMS została opracowana przez włoską firmę Fremslife, która wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania na potrzeby fizjoterapii, rehabilitacji funkcjonalnej oraz leczenia i zmniejszania bólu w chorobach nerwowo-naczyniowych.
Technologia ta jest wynikiem badań skoncentrowanych na stworzeniu niefarmakologicznego systemu, pozwalającego leczyć choroby i powikłania układów: naczyniowego, ruchowego i nerwowego.
FREMS  składa się z szeregów sekwencji impulsów elektrycznych, charakteryzujących się minimalną wielkością ładunku, których częstotliwości i czas trwania można zmieniać zgodnie z ustalonym wcześniej programem leczenia.
FREMS skutecznie zmniejsza ból, poprawia ukrwienie kończyn dolnych. W fazie ostrej wykazuje skuteczne działanie przeciwzapalne. Badania kliniczne wykazały, że efekty terapii utrzymują się przez długi czas.
Możliwość korzystania z urządzenia jest możliwa po umówieniu z naszą fizjoterapeutką, Agnieszką Rosińską, w Kinice Pr1Me na warszawskim Żoliborzu. Optymalna terapia trwa 10 dni po jednym zabiegu dziennie (z przerwą na weekend).

Biomag

Biomag to terapia wykorzystująca impulsy elektromagnetyczne, nazywana jest również magnetoterapią pulsacyjną. Możemy się też spotkać z określeniem terapia elektromagnetyczna lub terapia indukcyjna. W języku angielskim określa się ją jako PEMF. Podstawową zasadą jej działania jest generowanie impulsów elektromagnetycznych.

Impulsy te przenikają przez ubranie i ludzkie tkanki aż do miejsca aplikacji. Charakteryzują się określonymi parametrami biotropowymi (np. frekwencją, kształtem, intensywnością), tak by magnetoterapia mogła oddziaływać na konkretne problemy zdrowotne.

Stosowanie magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości wywołuje kilka podstawowych efektów biologicznych w organizmie. Podstawowe działania polegają na efekcie przeciwbólowym, wazodylatacyjnym (rozszerzaniu tętnic) i przyspieszaniu procesów gojenia i regeneracji. Każda aplikacja o każdej częstotliwości w spektrum 1 – 81 Hz zawiera w sobie wszystkie te efekty w różnym stopniu intensywności. Ogólna zasada mówi, że niskie częstotliwości oddziałują najlepiej na stany bólowe, a mniej mobilizują procesy gojenia. Średnie frekwencje najbardziej stymulują rozszerzanie tętnic, a wysokie oddziałują przede wszystkim na proces gojenia i regeneracji.

W Klinice PODOS istnieje możliwość korzystania z urządzenia na miejscu lub wypożyczenia go do domu.

https://www.biomag-magnetoterapia.pl/

VADOPlex

To nowoczesna fizykalna metoda leczenia, polegająca na rytmicznym ucisku stopy lub podudzia i tym sposobem stymulacji powrotu żylnego i poprawy przepływu chłonki.

Wskazania do stosowania terapii VADOPlex:

Silne obrzęki w obrębie górnych i dolnych kończyn (np. pourazowe lub pooperacyjne).

Przewlekłe obrzęki naczyniowe kończyn dolnych i górnych (np. w przewlekłej niewydolności żylnej, terapii wspomagającej w przypadku przewlekłego obrzęku limfatycznego).

W profilaktyce zespołu ciasnoty w przypadku poważnych uszkodzeń tkanki miękkiej.

W profilaktyce zakrzepicy żył głębokich.

Owrzodzenie żylne podudzi.

Zespół stopy cukrzycowej (z towarzyszącym owrzodzeniem).

Obwodowa niewydolność naczyń tętniczych oraz zaburzenia krążenia w naczyniach tętniczych w obrębie kończyn dolnych (także w sytuacjach braku możliwości przywrócenia prawidłowego krążenia).

W Klinice PODOS istnieje możliwość terapii poprzez wypożyczenia urządzenia do domu na 2, 4 lub 6 tygodni.

http://icast.pl/product/vacoplex/

CircuFlow

CircFlow to urządzenie do mechanicznej terapii obrzęku limfatycznego i żylnego (PUP- przerywany ucisk pneumatyczny). Terapia ta stanowi uzupełnienie masażu limfatycznego i kompresjoterapii, będącymi złotym standardem postępowania w terapii obrzęku limfatycznego.

Masaż kończyny dolnej odbywa się poprzez uciskanie przez napełniane powietrzem rękawy. Napełnianie poszczególnych komór rękawa następuje we wcześniej zaprogramowanych odstępach czasu i tworzy wolno przesuwający się ucisk.

Wskazaniami do stosowania drenażu limfatycznego są przede wszystkim obrzęki  w przebiegu niewydolności żylnej i chłonnej.

W Klinice PODOS istnieje możliwość korzystania z urządzenia na miejscu.

http://www.devonmedicalproducts.com/medical-devices/circuflow-lymphedema-compression/

Istnieje możliwość wypożyczenia urządzeń Renasys Go dla pacjentów leczących się poza naszą Kliniką.
Szczegóły w zakładce „Oferta – wypożyczenia urządzeń„.