W przypadku ran o etiologii niedokrwiennej częstym zabiegiem, do którego kwalifikujemy naszych pacjentów jest rewaskularyzacja kończyny. W grupie chorych z ranami prawie zawsze są to zabiegi wewnątrznaczyniowe. Oznacza to, że podczas zabiegu pacjent nie musi być znieczulony ogólnie, a jedynie miejscowo, oraz że po zabiegu nie powstanie rozległa rana związana z uzyskiwaniem dostępu do naczynia. Zabiegi wewnątrznaczyniowe są wykonywane z nakłucia naczynia, a następnie przy użyciu specjalnych prowadników, balonów, stentów przywracane jest krążenie w kończynie. Okres pobytu w szpitalu to zwykle trzy dni. Trzeciego dnia, jeżeli personel oddziału nie stwierdza jakichkolwiek niepokojących objawów, pacjent wypisywany jest do domu i dalej, jeśli wyraża taką chęć, jest prowadzony w PODOS.

Zabiegi wykonywane są zwykle w ramach NFZ, poza Kliniką PODOS, a oczekiwanie na zabieg zależy od aktualnej listy oczekujących chorych.
W przypadku braku możliwości oczekiwania istnieje możliwość wykonania zabiegu rewaskularyzacji w ośrodku prywatnym, na warunkach komercyjnych.

 

Lista badań wymagana do zabiegu i ich koszt w przypadku wykonywania w PODOS:
  • Morfologia 18 zł
  • Sód 18 zł
  • Potas 18 zł
  • APTT 18 zł
  • INR 15 zł
  • Mocznik 15 zł
  • Kreatynina 15 zł
  • TSH 31 zł
  • Grupa krwi 40 zł