W przypadku ran o etiologii niedokrwiennej częstym zabiegiem do którego kwalifikujemy naszych pacjentów jest rewaskularyzacja kończyny. W grupie chorych z ranami prawie zawsze są to zabiegi wewnątrznaczyniowe. Oznacza to, że podczas zabiegu pacjent nie musi być znieczulony ogólnie, a jedynie miejscowo, oraz że po zabiegu nie postanie rozległa rana związana z uzyskiwanie dostępu do naczynia. Zabiegi wewnątrznaczyniowe są wykonywane z nakłucia naczynia, a następnie przy użyciu specjalnych prowadników, balonów, stentów przywracane jest krążenie w kończynie. Okres pobytu w szpitalu to zwykle trzy dni. Trzeciego dnia, jeżeli personel oddziału nie stwierdza jakichkolwiek niepokojących objawów, pacjent wypisywany jest do domu i dalej prowadzony jest w PODOS.

Ze względu na charakter problemów i lokalizację zwężeń w naszej grupie chorych głównie w naczyniach obwodowych, w chwili obecnej kierujemy pacjentów z krytycznym niedokrwieniem do dwóch ośrodków.

 • Oddział Kliniczny Angiologii i Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  kierowany przez dr hab. n .med. Pawła Magę
 • Oddział Chirurgii Naczyniowej i Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Łodzi
  kierowany przez dr n. med. Włodzimierza Hendigera

Zabiegi wykonywane są w ramach NFZ, a oczekiwanie na zabieg zależy od aktualnej listy oczekujących chorych.

Lista badań wymagana do zabiegu i ich koszt w przypadku wykonywania w PODOS:

 • Morfologia 14 zł
 • Sód 11 zł
 • Potas 11 zł
 • APTT 13 zł
 • INR 20 zł
 • Mocznik 12 zł
 • Kreatynina 12 zł
 • Grupa krwi 35 zł