Project Description

Przeciążenia wynikające z codziennej pracy, kontuzje i stany chorobowe, są częstą przyczyną dolegliwości bólowych oraz ograniczenia aktywności zawodowej i społecznej. Choroby i urazy mogą prowadzić do istotnego pogorszenia stanu funkcjonalnego, a czasem do trwałej niepełnosprawności. Fizjoterapia jako podstawowy element szeroko pojętej rehabilitacji, obejmuje   diagnostykę funkcjonalną i leczenie zaburzenia organizmu z wykorzystaniem technik manualnych, treningu fizycznego, bodźców fizykalnych oraz edukacji i środków pomocniczych. Konsultacja fizjoterapeutyczna umożliwia:

  • ocenę funkcjonalną problemów (m.in. ortopedycznych, neurologicznych, naczyniowych)
  • ustalenie i korygowanie programu usprawniania  zarówno w obrębie stóp jak i całego ciała
  • edukację w zakresie profilaktyki i usprawniania (np.  bólów kręgosłupa, ergonomii pracy, problemów kończyn dolnych)
  • dobór zaopatrzenia ortopedycznego

Konsultacja trwa zwykle około 30 min., w zależności od jej celu może obejmować badanie funkcjonalne, omówienie formy i planu terapii,  naukę lub kontrolę ćwiczeń i elementów autoterapii oraz  dobór środków pomocniczych.

Wchodząc w wizję odpowiedzialnej i skutecznej pomocy pacjentom przychodni oferujemy 30 lub 60 minutowe spotkania z fizjoterapeutami podczas których realizowany jest indywidualnie dobrany program usprawniania. Pomagamy pacjentom z dysfunkcjami ortopedycznymi i neurologicznymi, wykorzystując przy tym sprawdzone i bezpieczne koncepcje terapeutyczne.

Zakres problemów: 

  • Przeciążenia i zwyrodnienia – bóle krzyża i karku, przeciążenia kręgosłupa i kończyn związane z pracą zawodową, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów obwodowych, bóle głowy
  • Stany pourazowe i pooperacyjne – stany po złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, urazy w sporcie, stany po urazach i operacjach kręgosłupa, stany po rekonstrukcjach, zespoleniach, endoprotezoplastykach i artroskopiach,
  • Wady postawy – skrzywienia kręgosłupa, klatki piersiowej, miednicy, zniekształcenia stóp
  • Problemy neurologiczne – stany po incydentach mózgowych, stany po urazach kręgosłupa i czaszkowo-mózgowych, postępujące choroby neurologiczne

W zależności od stanu pacjenta i celu usprawniania fizjoterapeuta w trakcie indywidualnego spotkania z pacjentem korzysta ze specjalistycznych technik fizjoterapeutycznych: m. in. terapii manualnej, terapii tkanek miękkich (stretching, masaż, techniki powięziowe), koncepcji PNF, McKenzie, neuromobilizacji.

Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego podstawową metodą leczenia obrzęku limfatycznego, stosowaną również w naszej klinice jest kompleksowa terapia udrażniająca. Polega ona na wykorzystaniu w terapii manualnego drenażu limfatycznego, bandażowania wielowarstwowego oraz ćwiczeń pobudzających odpływ chłonki.

Poprzez zastosowanie specjalistycznych technik manualnego drenażu limfatycznego pobudzone zostaje działanie układu limfatycznego. Wzmaga się transport chłonki, zmniejszają dolegliwości bólowe, poprawia motoryka naczyń chłonnych i wspomaga tworzenie naczyń chłonnych. Aby zabieg mógł być skuteczny manualny drenaż limfatyczny trwa od 45 do 60 minut.

Zastosowanie kompresjoterapii to kolejny kluczowy składnik kompleksowego podejścia. Najpierw aby zredukować obrzęk stosuje się ją w postaci bandażowania wielowarstwowego, a następnie w celu utrzymania efektów terapii w formie szytych na miarę płaskodzianych wyrobów uciskowych z mało elastycznych materiałów.

Wspomagająco jako element uzupełniający fizjoterapii przeciwzastoinowej używamy masażu pneumatycznego. Jest wykonywany za pomocą specjalnych urządzeń wyposażonych w mankiety, rytmicznie wypełniające się powietrzem, zakładane na obrzęknięte kończyny

W klinice zajmujemy się profilaktyką i leczeniem obrzęków limfatycznych powstałych w wyniku przewlekłych ran i owrzodzeń, po operacjach, w chorobach nowotworowych, w chorobach układu limfatycznego, a także tych o niewyjaśnionej etiologii.

Przyjemne rozluźnienie mięśni, redukcja bólu i zachowanie całkowicie biernej postawy wobec terapii (relaks)  – podstawowe narzędzie w pracy na przeciążonych i obolałych tkankach.

Podstawowe narzędzie pracy na przeciążonych i obolałych tkankach. Często także  integralna część indywidualnej terapii pacjenta. Masaż może stanowić niezależny, oddzielny zabieg  lub  element przygotowujący, wprowadzający w bardziej zaawansowane techniki. Duże powodzenie masaży wśród pacjentów spowodowane jest połączeniem uczucia przyjemnego rozluźnienia mięśni, redukcji bólu i zachowaniu całkowicie biernej postawy wobec terapii (relaks). Masaż może dotyczyć wybranych grup mięśniowych lub całego ciała. Wskazania do stosowania masaży obejmują przeciążenia i zwyrodnienia aparatu ruchu, stany po urazach i operacjach, a także profilaktykę wielu dysfunkcji. Najczęściej wykonujemy klasyczny masaż leczniczy z elementami technik uciskowych, powięziowych i drenażu oraz masaż relaksacyjny. Masaże  poszczególnych części ciała np kręgosłupa, stóp, kończyn dolnych lub górnych trwają zwykle około 30 min, masaż kilku odcinków lub tzw. masaże całościowe trwają 60 min.

W procesie kompleksowej rehabilitacji często istotną rolę odgrywa dobór odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego. Zależnie od występującej choroby lub dysfunkcji konieczne jest zastosowanie dobranego indywidualnie dodatkowego wsparcia w formie wkładek, odpowiedniego obuwia, ortez, kul itp.. Zdarza się, że nieodpowiedni sprzęt może powodować negatywne skutki, lub niwelować efekty leczenia, a samodzielnie trudno jest dobrać odpowiedni produkt, gdyż wymaga to specjalistycznej wiedzy, a nierzadko współpracy zespołu: lekarz – fizjoterapeuta.

Diagnostyka fizjoterapeutyczna dysfunkcji stopy oparta na analizie statycznej, dynamicznej i manualnej uzupełniona badaniem podoskopowym umożliwia wykonanie indywidualnych wkładek i butów w sytuacjach kiedy wymagana jest ochrona i optymalna korekcja chorej kończyny.

Złoty standard w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych. Właściwe zaprogramowanie rehabilitacji w miażdżycy kończyn dolnych oraz dokładność i systematyczność w treningach jest najlepszą profilaktyką amputacji.

KinesiotapingZarówno pacjent jak i fizjoterapeuta chcieliby aby uzyskana podczas terapii sprawność pozostała jak najdłużej. W tym celu stosujemy metodę Kinesiotaping.

Dzięki  wykorzystaniu naturalnych procesów samoleczenia organizmu, może być ona stosowana jako oddzielna i wyłączna forma terapii lub jako element dłuższego programu usprawniania. Kinesiotaping to przede wszystkim oddziaływanie sensoryczne i proprioceptywne uzyskane poprzez odciążenie systemu powięziowego. Efektem aplikacji jest pofałdowanie powierzchni skóry, co powoduje zwiększenie przestrzeni pomiędzy skórą a powięzią. Umożliwia to usprawnienie mikrokrążenia krwi i limfy i odciąża system nerwowy zmniejszając nacisk na receptory nerwowe. Kinesiotaping ma szerokie zastosowanie m.in. w dysfunkcjach ortopedycznych, neurologicznych, naczyniowych. Rodzaj aplikacji, czyli technika oklejania jest uzależniona od celu terapii.

Jako uzupełnienie procesu terapeutycznego wykorzystujemy zabiegi fizykoterapeutyczne. Stymulacja organizmu czynnikami fizykalnymi zmniejsza ból i stany zapalne, a nie powoduje przy tym nieporządanych skutków ubocznych. Prowadzi do zainicjowania bądź przyspieszenia procesów naprawczych tzn. reguluje samoleczenie organizmu. Mechanizmy działania fizykoterapii różnią się od farmakologicznych. Bodźce fizykalne są aplikowane z określoną intensywnością, a pełna terapia składa się z kilku do kilkunastu zabiegów tego samego typu zwanych serią. Popularność fizykoterapii wynika z możliwości wyboru różnych rodzajów bodźców stymulujących oraz z braku skutków ubocznych jej stosowania. Zabiegi wykonywane w naszej klinice wykorzystują działanie prądu elektrycznego i fal dźwiękowych, a także pola magnetycznego. Pełna terapia składa się z kilku do kilkunastu zabiegów tego samego typu zwanych serią.