W dniu 18.11. odbyło się kolejne szkolenie dla naszych fizjoterapeutów dotyczące terapii FREMS. Jest to forma symulacji nerwowej, która wzmacnia gojenie się ran poprzez wspieranie i syntezę czynników wzrostu śródbłonka naczyniowego. Terapia jest potwierdzona wieloma pracami naukowymi. Jest elementem wspomagania leczenia naszych pacjentów w PODOS.

Zapraszamy do poszerzenia informacji na temat tej terapii – https://www.podos.pl/strefa-pacjenta/urzadzenia-wspomagajace/