Co to jest?

Terapia podciśnieniowa to nowoczesna metoda leczenia ran przewlekłych umożliwiająca poprzez ciągłe odsysanie wysięku z rany, utrzymywanie ujemnego ciśnienia na jej powierzchni, oraz akcelerację wielu innych, mających pozytywny wpływ na tempo gojenia procesów naprawczych.

Funkcje

Terapia podciśnieniowa to nowoczesna metoda leczenia ran przewlekłych umożliwiająca poprzez ciągłe odsysanie wysięku z rany, utrzymywanie ujemnego ciśnienia na jej powierzchni, oraz akcelerację wielu innych, mających pozytywny wpływ na tempo gojenia procesów naprawczych.

 • Pobudza ranę do ziarninowania
 • Zmniejsza obrzęk w okolicy rany
 • Powoduje przekrwienie dna rany
 • Odprowadza nadmiar wysięku z powierzchni rany do kanistra
 • Spełnia warunki koncepcji wilgotnej terapii ran
 • Stymuluję proliferację fibroblastów i komórek endotelialnych
 • Redukuje ilość bakterii w ranie

Jak to jest zbudowane?

W ranie umieszczamy dopasowaną, jałową gąbkę do której podłączmy dren tzw. port, przez który nadmiar wysięku z rany odprowadzany jest do kanistra przypiętego do urządzenia NPWT. Urządzenia rozmiarem przypomina torebkę i nie ogranicza mobilności pacjenta. Urządzenie zasilane jest z baterii, która wymaga ładowania z sieci. Robimy to analogicznie jak w telefonie komórkowym, najlepiej gdy podczas nocy urządzenie zostaje podłączane do sieci, tak aby nie ograniczać aktywności pacjenta w dzień.

Kiedy stosuje się NPWT?

 • W ranach przewlekłych – owrzodzenia, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej
 • W ranach pourazowych np. otwarte złamania
 • W zakażonych ranach pooperacyjnych – np.powłok brzusznych, klatki piersiowej
 • Do zabezpieczenia przeszczepów skórnych

Zmiany opatrunków NPWT

 • Zmiana opatrunków NPWT wykonywana jest zazwyczaj dwa razy w tygodniu, czyli co 3-4 dni
 • Przy każdej wizycie ze zmianą opatrunku NPWT doliczana jest procedura „ Zmiana opatrunku NPWT”
 • Cena jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 • Koszty opatrunku zmieniają się w zależności od jego wielkości, podobnie koszty kanistrów. Informację na temat aktualnego cennika produktów NPWT
 • uzyskacie Państwo u lekarza, pielęgniarki, bądź na recepcji PODOS.
 • Kanister zmieniany jest w zależności od ilości wysięku i może wystarczyć na dwie, pięć wizyt lub nawet na cały okres leczenia

Użytkowanie

Urządzenie jest wypożyczane nieodpłatnie. W recepcji PODOS jest spisywana umowa użyczenia urządzenia, która jest rozwiązywana po zakończeniu terapii i zwrocie urządzenia wraz z zasilaczem. Podczas trwania terapii odpowiedzialność na zgubienie bądź zniszczenia urządzenia pozostaje po stronie pacjenta. W PODOS dysponujemy 24 urządzeniami firmy Smith and Nephew (Renasys Go i Renasys Touch)

 • Urządzenie powinno znajdować się w pozycji pionowej
 • Nie dopuszczalne jest zamoczenie urządzenia bądź opatrunku
 • Dren odprowadzający wysięk z rany nie może być zagięty
 • Kanister najlepiej wymieniać na pracującym urządzeniu, tak aby nie musieć na nowo ustawiać parametrów urządzenia.
 • Wymiana kanistra odbywa się niezależnie od wymiany opatrunku.
 • W przypadku ran o większym wysięku bezpiecznie jest posiadać zapasowy kanister w domu
 • Na każdą wizytę prosimy o zabranie ze sobą zasilacza w celu naładowania baterii, jeżeli nastąpi taka konieczność
 • Nasz ośrodek umożliwia pacjentom stosowanie terapii podciśnieniowej ambulatoryjnie, wcześniej terapia ta stosowana była jedynie w trybie szpitalnym. Z
 • tego powodu bardzo ważna jest współpraca pacjenta i personelu medycznego.

Sukces w leczeniu ran to współpraca pacjenta, jego rodziny i personelu medycznego

Istnieje ryzyko, że opatrunek rozszczelni się, bateria nie zostanie w odpowiednim czasie naładowana lub kanister wypełni się całkowicie. Dlatego urządzenia NPWT zostały wyposażone w system alarmów informujących:

 • LOW BATTERY – niskie poziom baterii, niezwłocznie podłącz urządzenie do zasilania
 • OVER VACUM – zbyt duże ciśnienie, należy zmniejszyć ciśnienie ustawione na urządzeniu, w przypadku gdyby problem się powtarzał należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie
 • LEAK ALARM – nieszczelność opatrunku, należy skontaktować z recepcją PODOS, a w godzinach gdy przychodnia jest zamknięta, z lekarzem prowadzącym
 • BLOCKAGE – proszę sprawdzić czy dren odprowadzający wysięk z rany nie jest zagięty, jeżeli alarm się powtarza należy skontaktować z recepcją PODOS, a w godzinach gdy przychodnia jest zamknięta, z lekarzem prowadzącym
 • CANISTER FULL – należy wymienić kanister na nowy (http://www.smith-nephew.com/key-products/advanced-wound-management/renasystouch/)

Jeżeli urządzenie alarmuje zgłaszając problem (dźwięk i czerwona lampa LED) i pacjent nie jest w stanie go samodzielnie rozwiązać należy pilnie skontaktować się z recepcją PODOS, a w godzinach gdy przychodnia jest zamknięta, z lekarzem prowadzącym.

Umowa WYPOŻYCZENIA sprzętu renansys go – pobierz

W owrzodzeniach o etiologii żylnej lub limfatycznej nieodłącznym elementem terapii mającej doprowadzić do zagojenia ran jest kompresjoterapia. Kompresjoterapia polega na systematycznym zakładaniu opasek uciskowych począwszy od palców, a skończywszy poniżej kolana. W wybranych sytuacjach kompresjoterapia zakładana jest aż do pachwiny.

Opaski zakładane są bezpośrednio po zaopatrzeniu ran. System kompresyjny w zależności od tego, który wybierzemy zakładany jest na 3 do 7 dni. Mamy do dyspozycji systemy kompresyjne wielorazowe (Rosidal K, Putterbinde), czyli takie które nadają się do prania i mogą być używane wielokrotnie, oraz systemy wielokomponentowe (Profore), które dłużej utrzymują odpowiednie ciśnienie, ale są systemami jednorazowymi.

Po redukcji obrzęku i zagojeniu ran dobierany jest odpowiedni produkt uciskowy (podkolanówka lub pończocha), a pacjent jest nauczony używania go samodzielnie. Stosujemy produkty dwóch firm Medi i Sigvaris. Jeżeli sprawność pacjenta nie pozwala na samodzielne zakładanie wyrobu uciskowego nasz personel pokaże Państwu dostępne na rynku urządzenia ułatwiające zakładanie i zdejmowanie podkolanówek uciskowych lub przeszkoli rodzinę bądź opiekunów. Wyroby uciskowe ulegają stopniowemu zniszczeniu dlatego wymagają regularnej wymiany. Większość produktów wymaga wymiany na nowe po 6 miesiącach. Jeżeli pacjent wcześniej zauważy, że produkt uległ zużyciu lub pomimo jego stosowania kończyna jest obrzęknięta, wyrób musi być wymieniony.

Kompresjoterapia wielokomponentowa
Kompresjoterapia dwuwarstwowa o krótkim naciągu

Urządzenia wspomagające leczenie:

 • Renasys Touch/Go (NPWT – miejscowa terapia podciśnieniowa)
 • Biomag (magnetoterapia pulsacyjna)
 • Vadoplex (pulsacyjna terapia pneumatyczna)
 • Frems (system rytmicznego elektrycznego modulowania częstotliwości)
 • CircuFlow (PUP- przerywany ucisk pneumatyczny)

Renasys Touch/Go

Renasys to nowoczesne urządzenie firmy Smith&Nephew służące do prowadzenia miejscowej terapii podciśnieniowej (NPWT – negative pressure wound therapy). Terapia NPWT polega na wypełnieniu łożyska rany specjalnym opatrunkiem gąbkowym lub gazowym i podłączeniu do urządzenia, które generując ujemne ciśnienie w ranie przyśpiesza jej gojenie. Terapia ułatwia odbiór wysięku z rany, stymuluje wzrost ziarniny, poprawia ukrwienie łożyska rany, sprzyja jej zamykaniu. Urządzenie jest przenośne, zasilane baterią wymagająca ładowania analogicznie jak telefon komórkowy, a wysięk odprowadzany jest do jednorazowego kanistra. Terapia NPWT ma zastosowanie w różnych rodzajach ran, a jej skuteczność potwierdzona została wielu badaniach klinicznych. Terapia ta jest skutecznie wykorzystywana do wspomagania wgajania się przeszczepów skóry.

Urządzenia wypożyczone są do domu nieodpłatnie, dla pacjentów korzystających z terapii NPWT w Klinice PODOS.

https://www.smith-nephew.com/key-products/advanced-wound-management/renasys/

Frems

Frems (Frequency Rhythmic Electrical Modulation System – system rytmicznego elektrycznego modulowania częstotliwości)

Frems to metoda składająca się z biokompatybilnych sygnałów elektrycznych generowanych przez elektrody przezskórne. Sygnały te są modulowane pod względem częstotliwości, amplitudy i czasu trwania, działając na tkankę biologiczną, tym samym wykazując szybkie i trwałe działanie terapeutyczne oraz przeciwbólowe.
Technologia FREMS została opracowana przez włoską firmę Fremslife, która wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania na potrzeby fizjoterapii, rehabilitacji funkcjonalnej oraz leczenia i zmniejszania bólu w chorobach nerwowo-naczyniowych.
Technologia ta jest wynikiem badań skoncentrowanych na stworzeniu niefarmakologicznego systemu, pozwalającego leczyć choroby i powikłania układów: naczyniowego, ruchowego i nerwowego.
FREMS składa się z szeregów sekwencji impulsów elektrycznych, charakteryzujących się minimalną wielkością ładunku, których częstotliwości i czas trwania można zmieniać zgodnie z ustalonym wcześniej programem leczenia.
FREMS skutecznie zmniejsza ból, poprawia ukrwienie kończyn dolnych. W fazie ostrej wykazuje skuteczne działanie przeciwzapalne. Badania kliniczne wykazały, że efekty terapii utrzymują się przez długi czas.
Możliwość korzystania z urządzenia jest możliwa po umówieniu z naszą fizjoterapeutką, Agnieszką Rosińską, w Kinice Pr1Me na warszawskim Żoliborzu. Optymalna terapia trwa 10 dni po jednym zabiegu dziennie (z przerwą na weekend).

Biomag

Biomag to terapia wykorzystująca impulsy elektromagnetyczne, nazywana jest również magnetoterapią pulsacyjną. Możemy się też spotkać z określeniem terapia elektromagnetyczna lub terapia indukcyjna. W języku angielskim określa się ją jako PEMF. Podstawową zasadą jej działania jest generowanie impulsów elektromagnetycznych.

Impulsy te przenikają przez ubranie i ludzkie tkanki aż do miejsca aplikacji. Charakteryzują się określonymi parametrami biotropowymi (np. frekwencją, kształtem, intensywnością), tak by magnetoterapia mogła oddziaływać na konkretne problemy zdrowotne.

Stosowanie magnetoterapii pulsacyjnej o niskiej częstotliwości wywołuje kilka podstawowych efektów biologicznych w organizmie. Podstawowe działania polegają na efekcie przeciwbólowym, wazodylatacyjnym (rozszerzaniu tętnic) i przyspieszaniu procesów gojenia i regeneracji. Każda aplikacja o każdej częstotliwości w spektrum 1 – 81 Hz zawiera w sobie wszystkie te efekty w różnym stopniu intensywności. Ogólna zasada mówi, że niskie częstotliwości oddziałują najlepiej na stany bólowe, a mniej mobilizują procesy gojenia. Średnie frekwencje najbardziej stymulują rozszerzanie tętnic, a wysokie oddziałują przede wszystkim na proces gojenia i regeneracji.

W Klinice PODOS istnieje możliwość korzystania z urządzenia na miejscu lub wypożyczenia go do domu.

VADOPlex

To nowoczesna fizykalna metoda leczenia, polegająca na rytmicznym ucisku stopy lub podudzia i tym sposobem stymulacji powrotu żylnego i poprawy przepływu chłonki.

Wskazania do stosowania terapii VADOPlex:

Silne obrzęki w obrębie górnych i dolnych kończyn (np. pourazowe lub pooperacyjne).

Przewlekłe obrzęki naczyniowe kończyn dolnych i górnych (np. w przewlekłej niewydolności żylnej, terapii wspomagającej w przypadku przewlekłego obrzęku limfatycznego).

W profilaktyce zespołu ciasnoty w przypadku poważnych uszkodzeń tkanki miękkiej.

W profilaktyce zakrzepicy żył głębokich.

Owrzodzenie żylne podudzi.

Zespół stopy cukrzycowej (z towarzyszącym owrzodzeniem).

Obwodowa niewydolność naczyń tętniczych oraz zaburzenia krążenia w naczyniach tętniczych w obrębie kończyn dolnych (także w sytuacjach braku możliwości przywrócenia prawidłowego krążenia).

W Klinice PODOS istnieje możliwość terapii poprzez wypożyczenia urządzenia do domu na 2, 4 lub 6 tygodni.

CircuFlow

CircFlow to urządzenie do mechanicznej terapii obrzęku limfatycznego i żylnego (PUP- przerywany ucisk pneumatyczny). Terapia ta stanowi uzupełnienie masażu limfatycznego i kompresjoterapii, będącymi złotym standardem postępowania w terapii obrzęku limfatycznego.

Masaż kończyny dolnej odbywa się poprzez uciskanie przez napełniane powietrzem rękawy. Napełnianie poszczególnych komór rękawa następuje we wcześniej zaprogramowanych odstępach czasu i tworzy wolno przesuwający się ucisk.

Wskazaniami do stosowania drenażu limfatycznego są przede wszystkim obrzęki w przebiegu niewydolności żylnej i chłonnej.

W Klinice PODOS istnieje możliwość korzystania z urządzenia na miejscu.

http://www.devonmedicalproducts.com/medical-devices/circuflow-lymphedema-compression/

Częstość wizyt w Klinice jest uzależniona od wielu czynników, m.in. ogólnego stanu zdrowia pacjenta, zakażenia (lub jego braku) w ranie, obfitości wysięku z rany. Przeważnie początki leczenia wymagają zmiany opatrunków 2-3 razy w tygodniu. Przy zmniejszającej się ranie i wysięku, odstęp miedzy wizytami wydłuża się do 5-7 dni.

Większość wizyt w trakcie leczenia realizowana jest przez pielęgniarki, z ewentualną konsultacją lekarską. Wizyty lekarskie wymagane są w przypadku najcięższych chorych. Kwalifikację taką wykonuje lekarz na pierwszej wizycie lekarskiej.

W przypadku ran o etiologii niedokrwiennej częstym zabiegiem, do którego kwalifikujemy naszych pacjentów jest rewaskularyzacja kończyny. W grupie chorych z ranami prawie zawsze są to zabiegi wewnątrznaczyniowe. Oznacza to, że podczas zabiegu pacjent nie musi być znieczulony ogólnie, a jedynie miejscowo, oraz że po zabiegu nie powstanie rozległa rana związana z uzyskiwaniem dostępu do naczynia. Zabiegi wewnątrznaczyniowe są wykonywane z nakłucia naczynia, a następnie przy użyciu specjalnych prowadników, balonów, stentów przywracane jest krążenie w kończynie. Okres pobytu w szpitalu to zwykle trzy dni. Trzeciego dnia, jeżeli personel oddziału nie stwierdza jakichkolwiek niepokojących objawów, pacjent wypisywany jest do domu i dalej, jeśli wyraża taką chęć, jest prowadzony w PODOS.

Zabiegi wykonywane są zwykle w ramach NFZ, poza Kliniką PODOS, a oczekiwanie na zabieg zależy od aktualnej listy oczekujących chorych.
W przypadku braku możliwości oczekiwania istnieje możliwość wykonania zabiegu rewaskularyzacji w ośrodku prywatnym, na warunkach komercyjnych.