Proces leczenia

11. Wizyta pierwszorazowa (lekarska)

Celem wizyty pierwszorazowej jest stworzenie planu leczenia pacjenta z raną przewlekłą, aż do jej całkowitego zamknięcia. Podczas wizyty zbieramy szczegółowy wywiad i analizujemy dokumentację dostarczoną przez pacjenta. Następnie pacjent jest badany. Badanie ma na celu znalezienie przyczyny braku gojenia. Standardowo posługujemy się technikami ABI (wskaźnik kostka-ramię), TBI (wskaźnik paluch-ramię), TcpO2 (prężność tlenu w tkankach), badaniem w kierunku neuropatii obwodowej, oznaczamy poziom glikemii, HbA1c, czy wykonujemy szybki test CRP. W razie potrzeby pobieramy krew na badania.

Podczas wizyty pierwszorazowej wykonujemy opracowanie ran w technice sterylnej. Jeżeli jest taka potrzeba używamy odpowiedniego znieczulenia, tak aby zabieg przebiegł komfortowo dla pacjenta. Następnie dobieramy odpowiednie opatrunki i wypisujemy recepty na opatrunki refundowane potrzebne podczas kolejnych wizyt. W zależności od przyczyny rany wdrażamy leczenie przyczynowe. Dobieramy lub wykonujemy odpowiednie odciążenie rany, włączamy terapię kompresyjną, czy kwalifikujemy do zabiegu poprawiającego ukrwienie kończyny. Na czas leczenia rany wystawiamy zaświadczenia ZUS-ZLA. Standardowy czas trwania wizyty pierwszorazowej to ok.120min.

22. Wizyta kolejna (lekarska)

Standardowo pacjent po wizycie pierwszorazowej kierowany jest na kolejne wizyty do jednej z 22 pielęgniarek, która samodzielnie opracowuję ranę, a tylko w razie potrzeby konsultuje leczenie z lekarzem. Kolejne wizyty lekarskie dedykowane są jedynie dla nielicznych, cięższych pacjentów, wymagających dalszego prowadzenia przez lekarza, w tym usuwania tkanek, znieczulenia regionalnego lub nasiękowego, hamowania krwawienia.

Ze względu na koszty ponoszone przez naszych pacjentów staramy się, aby okres czasu podczas którego realizowane są wizyty lekarskie był jak najkrótszy. Przykładamy też dużą uwagę do szkoleń pielęgniarek, cały czas rozszerzając ich kompetencję.  Czas trwania wizyty kolejnej to około 90 min.

33. Konsultacja diabetologiczna

Prawidłowe wyrównanie glikemii to klucz do skutecznego leczenia ran w przebiegu Zespołu Stopy Cukrzycowej. W pełni zdajemy sobie sprawę z istotności tego elementu naszego postępowania dlatego współpracujemy z najlepszymi specjalistami w kraju, dr Monika Rachuta, dr Elżbietą Sobol i dr Arkadiuszem Krakowieckim, mającymi ogromne doświadczenie kliniczne. Bez nich nie bylibyśmy w stanie sprawnie goić ran stóp u cukrzyków.

Konsultacja diabetologiczna to czas poświęcony na analizę dotychczasowego sposobu leczenia i jeżeli to konieczne jego korektę. Ogromne znaczenie edukacji w leczeniu cukrzycy powoduję, że czas oferowany na wizytę diabetologiczną w ramach NFZ jest często zbyt krótki. Konsultacja Diabetologa w PODOS to minimum 30-45 min. Wizyta ma na celu edukację i modyfikację leczenia cukrzycy, a w konsekwencji szybką poprawę glikemii.

wizyta-pielegniarska4. Wizyta pielęgniarska

Podczas wizyt prowadzonych przez pielęgniarki realizowany jest szczegółowy plan leczenia stworzony na wizycie pierwszorazowej. Każda z naszych pielęgniarek dopiero po około 6 miesiącach szkoleń, asystowania lekarzom i innym pielęgniarkom, oraz potwierdzeniu nabytych umiejętności uzyskuje możliwość samodzielnego przyjmowania pacjentów. Dzięki gruntownemu przygotowaniu oraz stałej możliwości konsultacji lekarskich nasz zespół pielęgniarski wykonuję większość z zabiegów opracowywania ran wykonanych w naszym ośrodku. Czas trwania wizyty pielęgniarskiej zależy od rozległości i trudności rany. Zwykle jest to 45-90 min.

55. Konsultacja lekarska w trakcie wizyt pielęgniarskich

Konsultacja odbywająca się w trakcie wizyty pielęgniarskiej, w przypadku konieczności modyfikacji planu leczenia, wykonania znieczulenia nasiękowego lub regionalnego pacjenta, hamowania krwawienia, czy realizacji innych, nie przewidzianych wcześniej procedur. Stała obecność lekarza w PODOS powoduję większe bezpieczeństwo naszych pacjentów i większą swobodę pracy personelu pielęgniarskiego oraz umożliwia ciągłe podnoszenie jego kompetencji.

6. Konsultacja dietetyka

Konsultacja Dietetyka polega na ocenie i modyfikacji sposobu odżywiania u pacjentów z raną przewlekłą w celu uruchomienia bądź przyśpieszenia procesu gojenia rany. Edukacja żywieniowa to wciąż  niedoceniana przyczyna braku postępu gojenia i stopniowego pogarszania się stanu ogólnego pacjentów z raną przewlekłą.

Poprzez precyzyjnie dopasowaną modyfikację diety podstawowej i wczesne uruchomienie suplementacji dietą przemysłową jesteśmy w stanie zahamować ten proces i umożliwić prawidłowe leczenie ran.

77. Rehabilitacja

Fizjoterapeuta to niezbędny członek zespołu zajmującego się kompleksowym leczeniem ran przewlekłych. Do jego zadań należy masaż limfatyczny i kompresjoterapia, dobór gotowych wyrobów uciskowych w obrzęku limfatycznym i żylnym, edukacja pacjentów w kwestii stosowania terapii uzupełniających jak masaż peneumatyczny, VadoPlex, VeinoPlus, Biomag, FREMS, nauka i monitorowanie treningu marszowego, nauka chodu pacjentów wcześniej przez długi czas unieruchomionych i wreszcie terapia manualna, usprawnianie, szczególnie starszych chorych. Fizjoterapeuta to także osoba od której zaczynamy leczenia odleżyn u naszych pacjentów. Wizyta rehabilitanta w domu ma na celu dobór potrzebnego sprzętu do pozycjonowania i odciążenia chorych przewlekle leżących oraz edukację rodziny pod kątem właściwej profilaktyki przeciwodleżynowej.

wizyta-podologiczna8. Wizyta podologiczna

Zabiegi podologiczne stanowią uzupełnienie prawidłowej opieki nad pacjentem z cukrzycą, neuropatią innego pochodzenia, czy innymi patologiami w obrębie stopy. Zarówno profilaktyka pierwotna u pacjentów nie mających jeszcze ran, jak i profilaktyka wtórna u chorych po wygojeniu trudno gojących się owrzodzeń to idealny model opieki zmniejszający częstość występowania ran w obrębie stóp.

W naszej przychodni współpraca podologów z pielęgniarkami, lekarzami i fizjoterapeutami odbywa się w ramach jednego ośrodka co dodatkowo ułatwia możliwość wzajemnych konsultacji i holistycznej opieki nad pacjentem.